Veiliger ondernemen met goed risicomanagement

Ondernemen betekent per definitie risico’s nemen. Dat maakt het ook spannend en één van de belangrijkste redenen waarom ondernemers kiezen voor het ondernemersschap. En deze risico’s zijn nooit helemaal uit te sluiten. Toch is het verstandig om wel goed naar deze risico’s te kijken en waar het echt noodzakelijk is daar wel maatregelen op te nemen. Hier is een goede methodiek voor en die heet risicomanagement. Het betreft een cyclus die je eens in de zoveel tijd doet. Waarbij je steeds opnieuw de risico’s in beeld brengt de grootte ervan in kaart brengt en op basis daarvan het besluit neemt of er actie noodzakelijk is om deze risico’s af te dekken. Belangrijk dus en daarom vertellen we er graag meer over in dit blog.

Hoe doe je risicomanagement

Zoals ik hierboven al aangaf begin je met  het in beeld brengen van de risico’s die je met je onderneming loopt. Dit is uiteraard voor ieder bedrijf anders en het ene bedrijf heeft nu eenmaal te maken met meer risico’s dan een ander bedrijf. Deze risico’s kunnen zich op meer plekken voortdoen. Denk bijvoorbeeld aan het risico dat privacygevoelige informatie van klanten op straat komt te liggen bijvoorbeeld door een datalek. We kennen allemaal de krantenartikelen waarbij bijvoorbeeld een bankmedewerker zijn USB stick is verloren. Belangrijk is dus om in de breedste zin de risico’s in kaart te brengen. Als dit gebeurt is dan kun je de desbetreffende risico’s gaan wegen. Hoe groot zijn ze en hoe groot kunnen dus de gevolgen zijn als je ermee te maken krijgt. In deze stap wordt dus ook duidelijk met welke risico’s je iets moet en welke prima zelf te dragen zijn. Als je er iets mee moet betekent het vaak dat eventuele financiële gevolgen niet door het bedrijf te dragen zijn.

Maatregelen op gedetecteerde risico’s

In de derde stap blijven de risico’s over waarvan geconstateerd is dat er iets mee moet gebeuren omdat het een te groot risico is. Bij het risico van een datalek is de risicobeperkende maatregel vooral het aanscherpen van beleid binnen je onderneming en wellicht IT, maar vooral het opleiden van mensen. Hierin is het vooral belangrijk dat medewerkers meer risicobewust zijn. Andere maatregel is het afdekken van het betreffende risico met een verzekering. Dit is de meest logische om een risico af te dekken. Overigens kan een verzekeringsspecialist je dus ook goed helpen om de risico’s allereerst goed in beeld te brengen. Ook kan het zijn dat je als maatregel neemt dat je bepaalde activiteiten stopt. Simpelweg omdat de risico’s die je loopt niet opwegen ten opzichte van wat het oplevert.