Ouderenzorg in Nederland

Een veelbesproken onderwerp in Nederland is de ouderenzorg. Politieke partijen stemmen hun campagnes hierop af en de bevolking hun stem eveneens. Toch is er nog altijd veel ontevredenheid ten aanzien van de ouderenzorg in Nederland. Er zou immers te weinig geld gaan naar ouderen en te veel naar overige zaken als immigratie en beveiliging. In 2019 zal er weer het één en ander aangepast gaan worden met betrekking tot de ouderenzorg en alles wat hierbij komt kijken. Er komt maar liefst 1 miljard euro extra vrij voor investeringen in de ouderenzorg. Wat levert deze investering op voor de oudere bevolking en gaan zij er daadwerkelijk op vooruit?

Tekort aan personeel

Al jaren kampt de gezondheidssector, en dan met name de ouderenzorg, met een groot tekort aan personeel. Er is de laatste jaren te weinig animo voor een functie in deze sector waardoor de kwaliteit van de zorg niet altijd gewaarborgd kan worden. In 2019 zal er een groot deel van het extra budget uitgetrokken worden voor het werven van personeel. Dit begint met het stimuleren van jongeren tot het kiezen van een opleiding in de zorg. Tevens kunnen bepaalde innovaties ook bijdragen aan de verbetering van de zorg. Administratieve taken kunnen veelal weggenomen worden, waardoor er meer ruimte over blijft voor de daadwerkelijke verzorging van de ouderen. Tevens zullen er meer stageplekken beschikbaar gesteld worden om zo elke student een goede baan te kunnen geven.

Inkomsten en uitgaven

Naast het tekort aan personeel ligt het inkomen van ouderen ook erg laag. Een rollator kopen hoort bij de primaire behoeften van een ouder persoon en dit zou niet in gevaar moeten kunnen komen. Met behulp van innovaties binnen ouderenwoningen kunnen ze bijvoorbeeld langer zelfstandig wonen en hebben ze minder hulp nodig. Door bepaalde regelingen met meer inkomsten voor zelfstandig wonende ouderen, zullen ouderen ook daadwerkelijk langer op zich zelf kunnen wonen. Tevens zal er voor ouderen met complexe en lange zorgvraag, meer aandacht zijn. Deze groep mensen zal dus meer en langdurigere zorg ontvangen. Naast al deze aspecten zal er in 2019 ook meer geld geïnvesteerd worden in de verpleeghuizen in Nederland. Voorheen werden deze verpleeghuizen lang niet allemaal even goed gesubsidieerd. Hier zal in 2019, volgens de beloftes, verandering in komen. In verpleeghuizen zit namelijk vooral de kwetsbare groep ouderen welke over het algemeen niet meer dan 5 jaar te leven hebben. Intensieve zorg om hun een goede oude dag te bezorgen is hierdoor erg gewenst.

Kortom, de voorspelling ziet er goed uit. Hopelijk kunnen deze beloftes in 2019 waargemaakt worden.